vietbao

Giá Cả Thị Trường ngày 31 tháng 05 năm 2019

  • Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới

Năng Lượng
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh 31/05/2019 30/05/2019 (+)/(-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Dầu hoả 16.420 16.420  0%
3DO 0,001S-V17.910 17.910  0%
4DO 0,05S-II17.610 17.610  0%
5E5 RON 92-II20.480 20.480  0%
6Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%
7Gas Petrolimex bình 13kg366.800 366.800  0%
8Xăng RON 95-III21.590 21.590  0%
9Xăng RON 95-IV21.740 21.740  0%
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao