vietbao

Giá Cả Thị Trường ngày 08 tháng 10 năm 2019

  • Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới

Năng Lượng
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh 08/10/2019 07/10/2019 (+)/(-)
1Dầu hoả 15.780 15.780  0%
2DO 0,001S-V16.930 16.930  0%
3DO 0,05S-II16.630 16.630  0%
4E5 RON 92-II19.780 19.780  0%
5Xăng RON 95-III21.060 21.060  0%
6Xăng RON 95-IV21.160 21.160  0%
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao