CGV Kim Cúc Plaza Địa chỉ: Tầng 3 | Kim Cúc Plaza (BigC Quy Nhơn) Khu Đô Thị Vũng Chua Phường Ghềnh Ráng Tp.Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: +84 56 3 686 068

Thời tiết một số khu vực