Vĩnh biệt ca sỹ Vân Quang Long - 'Thư cuối' :thôi ta chia tay ...

Vân Quang Long, thành viên của boyband huyền thoại 1088 vừa qua đời sau cơn đột quỵ tại Mỹ.

Giải trí 12/29/2020 10:02:06 PM