Thứ năm, 24/06/2021 18:53 | Điểm tin:

Video: Xem voi trực tuyến, 1 hành động hỗ trợ động vật

Ở Thái Lan, người đã tìm ra cách để nuôi được voi trong thời kỳ không có khách du lịch. Đó là tổ chức cuộc họp video trực tuyến với con vật! Tất cả tiền thu được đều dành vào việc duy trì đàn voi.

Thứ sáu, 16/10/2020 07:26
Đào Khải (Theo Sputnik VN)
Xem trên