Video: Trung Quốc phóng vệ tinh 6G đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc đưa thành công vệ tinh 6G đầu tiên trên thế giới vào quỹ đạo để thử nghiệm công nghệ mới này.

Đối ngoại 11/13/2020 12:01:21 PM