Video: Dự báo đường đi phức tạp và khó lường của siêu bão Goni

Siêu bão Goni sẽ suy giảm 1-2 cấp trước khi vào đất liền Philippines ngày 1/11, hình thái này di chuyển vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 15, giật cấp 17.

Thời sự 10/31/2020 11:30:08 AM