Chủ nhật, 20/06/2021 05:56 | Điểm tin:

Video: Cuộc 'so găng' đầu tiên của Trump và Biden

Trump và Biden liên tục ngắt lời, công kích lẫn nhau trong buổi tranh luận tổng thống đầu tiên, thay vì làm rõ chính sách của mình trong 6 chủ đề.

Xem trên