Thứ Năm, 15/04/2021, 14:11 (GMT+7) | Điểm tin:

Video: Chênh lệch kích thước, báo sư tử bất lực trước con mồi

Chênh lệch về kích thước khiến báo sư tử không thể vật ngã lạc đà gặm cỏ một mình trong vườn quốc gia Torres del Paine.

Xem trên