Vị sư ở Myanmar tích cực tái chế rác thải nhựa

Hoà thượng Ottamasara (Myanmar) mỗi ngày nhận được hàng nghìn chai lọ nhựa đã qua sử dụng để tái chế thành đồ đựng thực phẩm, gạch sinh thái xây dựng thiền viện.

Đối ngoại 9/16/2020 3:13:36 PM