Vệ tinh dẫn đường 'Glonass-K' của Nga phóng thành công vào vũ trụ

Tên lửa với vệ tinh dẫn đường Glonass-K được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk. Lần phóng này trở thành lần thứ 5 vào năm 2020.

Đối ngoại 10/31/2020 1:43:25 PM