Vé Táo quân 2021 được chào bán 10 triệu đồng/cặp

Hàng chục dân phe vé tập trung phía ngoài địa điểm ghi hình Táo quân 2021 để thu mua rồi bán lại vé để ăn chênh lệch. Vị trí gần sân khấu được chào bán cả chục triệu đồng/cặp.

Giải trí 1/27/2021 11:09:58 AM