Vào cua tốc độ 2 thanh niên đi xe máy ngã lăn giữa đường

Do vào cua gấp đã khiến cả 2 người ngã xuống đường. Rất may mọi phương tiện gần đó đi rất chậm đã không xảy ra tai nạn đáng tiếc nào.

Phương Tiện 1/7/2021 2:09:11 PM