Uganda: Cuộc thi sắc đẹp dành cho thanh niên nhiễm HIV/AIDS

Một cuộc thi sắc đẹp đặc biệt dành riêng cho những người bị mắc căn bệnh thế kỷ HIV/ AIDS đã diễn ra ở Uganda. Cuộc thi gửi đi thông điệp không kỳ thị và phân biệt đối xử với những người bị AIDS.

Giải trí 12/14/2020 1:50:44 PM