Truy tìm nguồn gốc virus gây dịch Covid-19 ở Đà Nẵng

Ngay sau khi có thông tin nguồn lây Covid-19 tại Đà Nẵng xuất phát từ nước ngoài, các nhà khoa học Việt Nam đang khẩn trương truy tìm nguồn gốc chủng vi rút này.

Thời sự 7/29/2020 11:44:12 AM