Trung Quốc: Tên lửa đẩy vệ tinh rơi xuống thôn, dân làng hoảng hốt

Tên lửa đẩy vệ tinh Trường Chinh 4, rơi xuống gần thôn Li Long thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã khiến người dân nơi đây chịu một phen hoảng hốt.

Đối ngoại 9/9/2020 7:31:23 AM