Trúc Nhi - Diệu Nhi nhún nhảy theo trống lân đón trung thu đầu tiên

Hai chị em Trúc Nhi - Diệu thích thú nhún nhảy theo tiếng trống lân khi được đón trung thu đầu tiên sau thời gian tách rời thành hai cơ thể độc lập.

Thời sự 10/5/2020 3:08:24 PM