Trở lại Vũ Hán

Nhân dịp tròn 1 năm ngày Vũ Hán công bố các ca Covid-19 đầu tiên, phóng viên Đài TNVN thường trú tại Bắc Kinh đã quay trở lại Vũ Hán, để một lần nữa ghi lại những câu chuyện mới và cũ về thành phố từng là tâm dịch toàn cầu này.

Đối ngoại 12/30/2020 12:20:30 PM