'Tôi sẽ xin sữa tặng trẻ em nghèo tới khi không ai cho nữa'

Ông Đoàn Ngọc Hải đang hỗ trợ và xả thân làm từ thiện giúp các trẻ em và các bệnh nhân nghèo. Một hành động tốt đẹp khiến nhiều người tán thành ủng hộ.

Thời sự 10/16/2020 3:17:50 PM