Tình bạn đáng yêu giữa em bé 2 tuổi và chú voi khổng lồ

Sự gắn bó giữa em bé và chú voi đáng yêu đến nỗi mọi người trong làng đều đến xem và vô cùng thích thú với tình bạn này.

Khoa học 8/13/2020 2:11:52 PM