Thổ Nhĩ Kỳ: Trang trại hữu cơ mang nhiều lợi nhuận

Tác động của đại dịch COVID-19 đối với nguồn cung cấp thực phẩm đã mang lại cơ hội kinh doanh lớn cho các trang trại hữu cơ quy mô nhỏ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đối ngoại 9/22/2020 7:03:38 AM