Thêm phương pháp để phát hiện SARS-CoV-2

Đưa phương pháp Gene Expert sử dụng để xét nghiệm vi khuẩn lao, đồng thời xác định vi-rút Sars-Cov-2.

Sức khỏe 8/18/2020 10:56:01 AM