Thêm một quốc gia cấm TikTok, Apple trả gần 7 tỷ đồng cho nhóm hacker

Thêm một quốc gia cấm TikTok; Apple trả gần 7 tỷ đồng cho một nhóm hacker; Facebook dùng sức mạnh độc quyền để diệt đối thủ,... là những thông tin nổi bật trong bản tin Công nghệ thứ 7 tuần này.

Công Nghệ 10/18/2020 10:09:28 AM