Thế giới thiệt hại 187 tỉ USD do thảm họa trong năm 2020

Ngày 15/12, Tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re của Thụy Sĩ cho biết thảm họa tự nhiên và do con người gây ra từ đầu năm 2020 đến nay ước tính gây thiệt hại 187 tỉ USD cho thế giới, tăng 25% so với năm 2019.

Đối ngoại 12/16/2020 1:34:32 PM