'Thần đèn' nâng biệt thự nặng 1.500 tấn lên cao 2 mét ở TP.HCM

“Thần đèn” Nguyễn Văn Cư (TP.HCM) sử dụng cùng lúc 2 trạm kích và 22 ben thủy lực nâng biệt thự nặng 1.500 tấn lên cao 2 mét để chống ngập.

Kinh doanh 12/9/2020 10:52:55 AM