Tảng đá khổng lồ lăn từ núi xuống đè trúng ôtô đang chạy trên đường

Một chiếc ô tô bị tảng đá lớn đè bẹp phần đầu bốc khói nghi ngút.

Phương Tiện 10/16/2020 3:03:30 PM