Quảng Nam: Đàn cò trong sách đỏ đổ về sông kiếm ăn

Đàn cò nhạn hoang dã 4.000 con đổ về tìm kiếm thức ăn, đậu kín trên bãi cọc do người dân cắm trên sông Đầm, tạo thành bức tranh thiên nhiên thu hút.

Khoa học 7/8/2020 3:26:28 PM