Pháp: Tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh hàng năm

Năm nay 2020, không có xe tăng và quân đội diễu hành xuống đại lộ Champs-Élysées của Paris, do đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Năm nay, các nhân viên y tế được chúc mừng như các vị anh hùng.

Đối ngoại 7/15/2020 8:34:17 PM