Palestine: Biểu diễn nghệ thuật đường phố bảo tồn văn hóa truyền thống

Nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, một nghệ sỹ đường phố người Palestine đã biểu diễn các tiết mục văn hóa độc đáo ngay trên đường phố ở Thành Cổ, khu Bờ Tây.

Giải trí 10/20/2020 2:39:40 PM