Ôi thương quá miền Trung!

Mời bạn đọc cùng thưởng thức nhạc phẩm mới nhất của Nhạc sĩ Quốc An: "Ôi thương quá miền Trung!" và cảm nhận, chia sẻ nỗi đau thương mất mát của đồng bào miền Trung đang phải oằn mình gánh chịu.

Giải trí 10/16/2020 10:26:28 PM