Thứ ba, 15/06/2021 17:45 | Điểm tin:

Nhìn lại phần thi ứng xử của top 5 Hoa Hậu Việt Nam 2020

Phần thi ứng xử của các thí sinh HHVN 2020 được đánh giá tự tin, dõng dạc và đúng trọng tâm.

Xem trên