Nhật Bản: Ngăn Covid-19 bằng những chiếc quạt giấy

Đây là một hành động thật ý nghĩa giúp cộng động gìn giữ súc khỏe trong đại dịch Covid-19.

Đối ngoại 11/12/2020 12:12:14 PM