Nhà hàng trên xe tải ở Bỉ

Sau khi phải đóng cửa cơ sở kinh doanh do lệnh phong tỏa để phòng dịch, chủ một nhà hàng ở Bỉ đã nảy ra một sáng kiến, vừa có thể giúp ông duy trì hoạt động kinh doanh, vừa mang lại nhiều điều mới mẻ cho thực khách.

Sức khỏe 12/8/2020 2:21:29 PM