Thứ Sáu, 07/05/2021, 05:32 (GMT+7) | Điểm tin:

Nguy cơ lẫy nhiễm bệnh từ những đối tượng nhập cảnh trái phép

Các ca bệnh Covid - 19 số 416 và 418 chắc chắn là do nguồn lây từ bên ngoài. Nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng.

Xem trên