Thứ ba, 15/06/2021 15:04 | Điểm tin:

Người ủng hộ hai ứng cử viên tổng thống xuống đường mit-tinh

Người Mỹ trên khắp đất nước đang xuống đường ủng hộ các ứng cử viên của họ. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ được tổ chức hôm nay. Những người ủng hộ Joe Biden đang tích cực bỏ phiếu sớm, Donald Trump kêu gọi cử tri của mình đến bỏ phiếu vào ngày 3/11.

Xem trên