Người tiêu dùng cẩn trọng bánh kẹo Tết không rõ nguồn gốc

Trong thời điểm này, trước hết mỗi người tiêu dùng cần cẩn thận khi mua những loại hàng phục vụ Tết, đặc biệt với những mặt hàng không có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng.

Đời sống 1/11/2021 11:14:41 AM