Thứ sáu, 18/06/2021 13:24 | Điểm tin:

Người Mỹ biểu tình yêu cầu kiểm phiếu minh bạch sau phát ngôn của ông Trump

Người biểu tình liên tục hô lớn “Đếm tất cả các phiếu”, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hàng triệu phiếu bầu đã bị gian lận, và thậm chí còn nộp đơn kiện yêu cầu một số bang ngừng kiểm phiếu.

Xem trên