Ngày đầu tập đi của Trúc Nhi và Diệu Nhi

Gần 2 tháng sau ca mổ tách dính, song Nhi bước vào giai đoạn tập các bài tăng sức cơ để chuẩn bị cho những bước đi đầu đời.

Thời sự 9/3/2020 1:19:15 PM