Thứ ba, 22/06/2021 07:53 | Điểm tin:

Ngày đầu tập đi của Trúc Nhi và Diệu Nhi

Gần 2 tháng sau ca mổ tách dính, song Nhi bước vào giai đoạn tập các bài tăng sức cơ để chuẩn bị cho những bước đi đầu đời.

Xem trên