Nga tuyên bố kiểm tra đột xuất các lực lượng vũ trang

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố kiểm tra đột xuất đối với các lực lượng vũ trang quân khu miền Nam và miền Tây.

Đối ngoại 7/20/2020 12:09:23 PM