Nga phóng thử tên lửa siêu thanh Zircon

Tên lửa siêu thanh Zircon của Nga đã được phóng từ khinh hạm Đô đốc Gorshkov ở Bạch Hải. Tên lửa bay được 350 km, tốc độ vượt quá Mach 8.

Đối ngoại 12/12/2020 2:52:26 PM