Nam sinh Hàn Quốc tái chế khẩu trang thành ghế đẩu

Với ý tưởng độc đáo, một nam sinh viên Hàn Quốc đã tạo ra những chiếc ghế xinh đẹp từ khẩu trang hư bỏ.

Đời sống 12/14/2020 10:30:06 AM