Thứ sáu, 25/06/2021 06:02 | Điểm tin:

Mỹ: Kết nối thành công với Trạm vũ trụ quốc tế ISS

Phi thuyền không gian Crew Dragon của Mỹ hôm 31/5/2020 đã kết nối thành công với Trạm vũ trụ quốc tế ISS sau 19 giờ được phóng đi từ trung tâm không gian Kenedy.

Thứ ba, 02/06/2020 07:27
Đào Khải
Xem trên