Mỹ: Chó nghiệp vụ giúp cảnh sát bắt gọn tên côn đồ

Đoạn video ghi khung cảnh ở Mỹ khi cảnh sát đứng hỏi một người da đen thì người này liền đấm vào mặt cảnh sát. Và sau đó chú chó nghiệp vụ đã dũng cảm chạy ra hỗ trợ cảnh sát để tóm giữ tên này.

Khoa học 6/25/2020 8:28:53 PM