Loài cá mập quái dị, bậc thầy về ngụy trang và phục kích con mồi

Một trong những loài cá mập quái dị là cá mập wobbegong, hay cá mập thảm.

Khoa học 7/29/2020 12:29:51 PM