Thứ sáu, 18/06/2021 22:57 | Điểm tin:

Lấy cắp tiền của nữ khách, tên trộm trèo qua cửa sổ xe buýt bỏ chạy

Tên trộm lên xe buýt đã móc trộm tiền đưa con đi khám bệnh của một nữ khách rồi nhảy qua cửa sổ xe buýt để chạy trốn.

Xem trên