Lạc vào thế giới lẩu cay tê Trùng Khánh, Trung Quốc

Một món lẩu siêu cay, siêu tê nhất nhì Trung Quốc, đó chính là lẩu ở Trùng Khánh.

Sức khỏe 1/3/2021 9:51:41 PM