Thứ Hai, 19/04/2021, 07:39 (GMT+7) | Điểm tin:

Kinh ngạc với màn móc điện thoại nhanh như chớp

Một thanh niên đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang kín mít giả vờ vào kể bệnh mua thuốc, nhanh như chớp tên trộm bắt đúng chiếc điện thoại trong hộc tủ và bỏ chạy.

Xem trên