Khoảnh khắc bạn nhận ra bố là Ông Già Noel

Bố! Bố là tất cả, bố ơi, bố ơi! Bố là tất cả, kể cả Ông Già Noel.

Đời sống 12/25/2020 10:35:51 PM