Thứ Tư, 14/04/2021, 03:05 (GMT+7) | Điểm tin:

Khoảng khắc 6 xe đua bị lật nhào tại 1 ngã rẽ

Đoạn video được quay tại chặng cuối cùng của Russian Rally Cup ở vùng Pskov. Đã từng xảy ra tai nạn ở ngã rẽ này trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên 6 tổ lái cùng rơi vào tình huống này trong một lúc.

Xem trên