Khoảng khắc 4 phi hành gia đến Trạm Vũ trụ Quốc tế an toàn

Bốn thành viên phi hành đoàn mới gồm ba người Mỹ và một từ Nhật Bản, đã lên Trạm Vũ trụ Quốc tế an toàn. Chuyến bay tự động của họ xuất phát từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA, mất 27 giờ.

Đối ngoại 11/18/2020 6:46:43 AM